اسلام ناب 1401

اسلام ناب ١٤٠١

دوره ي معرفتي و تشكيلاتي اسلام ناب، پس از وقفه اي دوساله به خاطر بيماري كرونا ، با عنايت پروردگار، با شعار”قيام جوانان ايران قوي ” در دوبازه ي تاريخي ٢٤ ام تير تا ٥ ام مردادماه ، براي ٥٠٠ نفر از برادران ، و ٢٠ ام مرداد تا ٣٠ ام مرداد ماه براي ٤٠٠ نفر از خواهران در اردوگاه سيد الشهدا برگزار شد.
حضور در دوره براي دانشگاه ها به صورت تشكلي بوده و تعداد ٣٠ تشكل، همانند بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير ، دانشگاه علامه ي طباطبايي ، دانشگاه علم و صنعت ، دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشگاه شيراز ، دانشگاه زاهدان و….. شركت كردند.

اسلام ناب 1401

با توجه به منويات مقام معظم رهبری در ديدار دانشجويي ماه مبارك رمضان و همچنين آسيب شناسي كه تيم تشكيلات با مشاهدات ميداني خود از دانشگاه ها و برگزاري جلسات با افراد اصلي تشكل ها ، تيم محتوايي دوره بر روي مسئله ي آرمان زدايي و هويت زدايي در دانشگاه ها تمركز داشته وجلسات متعددي را با حضور اساتيد در حوزه هاي مختلف معرفتي و تشكيلاتي برگزار كردند و طرح درس هايي متناسب با حال فعلي تشكل هاي دانشجويي آماده و تنظيم نموده اند.
با توجه به فرمان جهاد تبيين كه توسط رهبري داده شد و نقش تشكل دانشجويي و دانشجو ، كه قسمت بزرگي از جبهه ي اين جهاد بزرگ و مهم هستند ، تيم محتوا با استفاده از اطلاعات بدست آمده از تيم تشكيلات ، با برگزاري جلسات متععد با حضور اساتيد حوزوي و تشكيلاتي ، تلاش كردند تا در حد توان خود مطالبي را براي اين سربازان خط مقدم آماده بكنند .

بخش آموزش:

بخش آموزش

نكات برجسته برگزاري :

– در دوره امسال بر خلاف روند سال هاي گذشته، در يك روز، هم كلاس هاي معرفتي و هم كلاس هاي ميدان برگزار ميشد، در يك روز ٥ كلاس در برنامه گذاشته شده بود كه ٣ كلاس در صبح و ٢ كلاس عصر برگزار گرديد.
– در خصوص استفاده از اساتيد نيز در اين دوره تلاش شد كه با افزايش تعداد كلاس هاي اساتيد مطرح و برجسته، دانشگاه هاي بيشتري بتوانند از آنها بهره ببرند، در واقع تعداد اساتيد به نسبت دوره هاي قبل كمتر و تعداد كلاس هر استاد بيشتر بود.
– ارزشيابي اساتيد نيز به صورت الكترونيكي برگزار شد كه اين موضوع با اينكه در هزينه كاغذ و غيره صرفه جويي كرد ولي باعث شد ارزشيابي ها به دلايل متعدد قابل استناد قطعي نباشد.

بخش میدان:

بخش میدان