اسلام ناب 1401

تاریخچه اسلام ناب

اسلام ناب ١٤٠١ دوره ي معرفتي و تشكيلاتي اسلام ناب، پس از وقفه اي دوساله به خاطر بيماري كرونا ، با عنايت پروردگار، با شعار”قيام جوانان ايران قوي ” در دوبازه ي تاريخي ٢٤ ام تير تا ٥ ام مردادماه ، براي ٥٠٠ نفر از برادران ، و ٢٠ ام مرداد تا ٣٠ ام مرداد […]

درباره اسلام ناب

تاريخچه دوره ي معرفتي و تشكيلاتي اسلام ناب ازسال 1395، نخستين بار با چند دانشگاه در تهران شروع به آغاز كار كرده و اكنون به صورت كشوري ، به مدت ١٤ روز برگزار مي گردد هدف اصلي دوره ي اسلام ناب، آشنايي تشكل هاي دانشجويي با منظومه ي فكري امامين انقلاب اسلامي در ابعاد معرفتي […]