« درباره استاد»

نام استاد: حجت الاسلام سید علی موسوی

ریاست پژوهشکده باقرالعلوم (سلام الله علیه)

رزومه استاد:

ریاست پژوهشکده باقرالعلوم (سلام الله علیه)
معاون پژوهشی موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی
مسئول گروه پروژه سبک زندگی پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
استاد برجسته حوزه و دانشگاه
متفکر حوزه مکتب امام