آیین نامه دوره را به صورت کامل مطالعه کرده و پذیرفته‌ام.